Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ПРОДАЖ КВИТКІВ НА КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ЗАХОДИ/НАДАННЯ ВИДОВИЩНИХ ПОСЛУГ

що пропонується ТОВ «КА АНШЛАГ» для укладення із будь-якою фізичною чи юридичною особою.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Публічному договорі (надалі «Публічний договір» чи «Договір») нижченаведені терміни використовуються в однині або множині в наступних значеннях:

1.0. «Публічний договір» - договір, в якому ТОВ «КА АНШЛАГ» (надалі – «Агент» та/або «Організатор») приймає на себе зобов’язання щодо надання видовищної послуги та/або здійснювати продаж квитків на культурно-видовищні заходи, організованими як ТОВ «КА АНШЛАГ» так і іншою юридичною або фізичною особою-підприємцем, кожному, хто до неї звернеться на умовах, передбачених цим Договором та у порядку, передбаченому статтею 633 Цивільного кодексу України.

1.1. «Агент» - ТОВ «КА АНШЛАГ» (ЄДРПОУ 44252343), або інша юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює або від свого імені, або в інтересах за розпорядженням Організатора послуги з розподілу, бронювання, продажу та оформлення Квитків на Заходи.

1.2. «Ануляція» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переводом їх у вільний продаж у Системі. Якщо Замовлення не оплачене в Період дії броні, то воно анулюється автоматично по закінченню цього періоду.

1.3. «Квиток» – документ, який засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, містить всю необхідну інформацію про Захід із зазначенням виділеного Покупцеві місця на Заході (сектора, ряду, тощо) і вартості послуг, формується за допомогою Системи на бланку Агента. Мається на увазі і як Електронний квиток, якщо інше не вказано в цьому Договорі;

1.4. «Бронь» – Замовлення Квитків, яке сформоване і знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.5. «Доставка» - послуга Агента, яка включає переміщення, перевезення і адресну доставку Квитків до одержувача, що супроводжується інформуванням Замовника і відповідальністю за збереження відправлення.

1.6. «Замовлення» - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.7. «Захід» – культурно-видовищний захід - театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливе тільки при пред'явленні спеціального документа - Квитка або Електронного квитка.

1.8. «Номінальна вартість Квитка» - ціна відвідування Заходу, встановлена для усіх Покупців.

1.9. «Організатор заходу» – ТОВ «КА АНШЛАГ» або інша юридична особа, або  фізична особа-підприємець, що має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

1.10. «Оферта» – пропозиція Агента/Організатора укласти цей Публічний договір на незмінних умовах із будь-якою фізичною чи юридичною особою, розміщений за електронною адресою в мережі Інтернет: www.anshlag.ua (є офіційним сайтом Агента/Організатора) і (або) доступний за вимогою Покупця в точках продажу Квитків.

1.11. «Період дії броні» - період часу з моменту оформлення Замовлення Покупцем (для Покупця) до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, окрім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії броні.

1.12. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій Агент/Організатор надає послуги з бронювання, продажу та оформлення Квитків на Заходи та/або послугу видовищного заходу на умовах, встановлених даним Договором.

1.13. «Одержувач Квитка» - фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток/Електронний квиток.

1.14. «Принципал» заходу («Організатор заходу») - юридична особа або фізична особа - підприємець, з якою Агент має укладений договір із надання Агентом послуг з розповсюдження (у тому числі між наявними у Агента субагентами), бронювання, оформлення та продажу (безпосередньо) Покупцям Квитків на Заходи або ТОВ «КА АНШЛАГ», якщо організатором заходу виступає товариство 

1.15. «Сервісний збір» - грошові кошти, що стягуються з Покупця при реалізації йому Квитка з Системи за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв'язку, бронюванню, оформленню та реалізації Квитків. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка визначається Агентом за угодою з Принципалом заходу або Агентом самостійно в процентному відношенні до номінальної вартості Квитка або фіксована сума.

1.16. «Система» - автоматизована інформаційна система anshlag.com.ua, призначена для оформлення та реалізації Квитків, яка складається з web-сайту anshlag.ua і внутрішньо офісної системи автоматизації бізнес процесів, що задовольняє вимоги щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) та випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка), збереження унікальних серії і номера Квитка (в тому числі Електронного квитка) .

1.17. «Субагент» - юридична особа, фізична особа підприємець, або фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу Квитків на різні Заходи. Правила цього Договору для таких угод із Субагентами мають силу, якщо інше не сказано в угоді між Агентом і Субагентом.

1.18. «Сертифікат» - право Покупця на придбання (обмін) квитка на відвідування Заходу, організатором якого виступає ТОВ «КА АНШЛАГ», або є Агентом, у разі перенесення/ відміни Заходу, на який вже було придбано Квиток, з причин, які не залежали та не залежать від Агента/Організатора, у тому числі але не виключно у зв’язку з впровадженням карантинних заходів органами державної влади та управління або органами місцевого самоврядування у межах їх компетенції. Порядок та умови отримання Сертифікату та умови його обміну визначаються даним Договором.  

1.19. «Точка продажу» - каси, офіси продажу квитків, web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків, що належать Агенту, субагентам і партнерам Агента.

1.20. «Електронний квиток» - документ, який формується з використанням Системи на паперовому або Електронному носії і засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, обов'язково містить унікальний штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу і суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Послуга формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання у місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування унікального штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу місця проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цього Договору.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір регламентує умови і порядок продажу Квитків, у тому числі Електронних квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця. У разі, якщо Організатором Заходу виступає ТОВ «КА АНШЛАГ», даним Договором також регламентується порядок надання видовищної послуги, за яким Організатор приймає на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Заходу, і споживання видовищної послуги, на яку Покупець придбає у Агента та/або Організатора Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити вартість такої послуги.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах, викладених у цьому Договорі і лише у разі повного і беззастережного прийняття умов цього Договору Покупцем (шляхом акцепту Оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на викладених у цьому Договорі умовах свідчить про укладення між ними цього Публічного договору.

2.3. У випадках, коли Покупець не приймає в повному обсязі умови цього Договору, продаж Квитків, у тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки, Електронні квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цього Договору після акцепту його умов і оплати Квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки і Електронні квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

2.4. При придбанні Квитків, у тому числі Електронних квитків, юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом, яка є невід’ємною частиною цього Публічного договору, будь-якими дозволеними (не забороненими) законодавством України способами. В такому випадку діють умови цього Договору, якщо інше прямо не встановлено у відповідній угоді між Агентом і юридичною особою.

2.5. Агент/Організатор має право вносити зміни в цей Договір, але, в будь-якому випадку, такі зміни публікуються своєчасно, доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.anshlag.ua і в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цього Договору означає акцепт цього Публічного договору з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цього Договору дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт www.anshlag.ua, так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент/Організатор має право розірвати цей Договір у будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цього Договору.

2.8. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на сайті Агента/Організатора і діє безстроково


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Агентом/Організатором Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цим Договором  та/або надання видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Заходу, і споживання видовищної послуги, на яку Покупець придбає у Агента/Організатора Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Агенту/Організатору вартість такої видовищної послуги (далі – Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала заходу Організатора заходу і/або третіх осіб, що діють від свого імені і / або від імені Принципала заходу  або Організатора заходу, в тому числі в зв'язку з продажем такими особами Квитків, так само як і за організацію та факт проведення Заходу, за виключенням, коли Організатором Заходу виступає ТОВ «КА АНШЛАГ».

3.3. У рамках чинного законодавства України, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець погоджується надавати Агенту/Організатору та/або Субагентам свої персональні дані, а так само персональні дані третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом у процесі оформлення Квитка, в тому числі Електронного квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням умов, визначених цим Договором, додаткова, окрім акцепту цього Договору, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання Агентом наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно надані ним і третіми особами при оформленні Квитка, в тому числі Електронного квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з цим Договором.


4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом/ Організатором з купівлі-продажу Квитків та/або надання послуги видовищного заходу. Схвалення Покупцем положень цього Договору здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цього Договору (як його акцепт). Вчинення акцепту Покупцем цього Договору проводиться добровільно, в повному обсязі і засвідчує прийняття оферти (тобто схвалення умов цього Договору) і, відповідно, вчинення письмового договору (ч.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту цього Договору Покупець повинен самостійно переконатися, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цього Договору Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка, в тому числі Електронного квитка, за допомогою звернення до Інтернет-сайту Агента/Організатора і / або Субагентів і / або дзвінка до Контактного центру Агента/Організатора і / або Субагентів і / або звернення в Точку продажу шляхом послідовного здійснення наступних дій: вибір Заходу, категорії квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі відповідно до обраного Покупцем способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.


5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-якими способами, запропонованими Агентом/ Організатором, інформація про які знаходиться на сайті Агента/ Організатора www.anshlag.ua і / або Субагента, в Точках продажу і (або) повідомляється в Контактному центрі Агента/Організатора.

5.2. Платіж визнається здійсненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента/Організатора, в касу Точки продажу або касу його офіційних представників (в тому числі Субагентів).

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти на web-сайті Агента/Організатора Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент/Організатор має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється при порушенні Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента www.anshlag.ua або Субагента і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про які надана на Інтернет-сайті Агента.

5.5. При дотриманні всіх умов цього Договору і після оплати Замовлення згідно п.5.2 цього Договору Замовлення вважається проданим, і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.


6. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ ПОКУПЦЮ

6.1. Передача Квитків Покупцю здійснюється наступними способами на вибір Покупця:

- На електронну пошту покупця Агентом/Організатором відправляється лист, у додатку якого знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним штрих-кодом. Цей бланк необхідно роздрукувати. Зазначений бланк Квитка дає право Покупцю на відвідування обраного Заходу і пред'являється на вході Заходу. Доставка Електронного квитка здійснюється після виконання Покупцем умов, викладених в пункті 5.4. цього Договору і підтвердження платежу відповідно до пункту 5.2. цього Договору.

- Доставка Квитка кур'єрською службою за додаткову плату. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента/Організатора www.anshlag.ua і є невід'ємною частиною цього Договору.

- В Точці продажу Агента/Організатора з вказівкою ідентифікаційного номера Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем і ім'ям, якщо подібне є) після здійснення оплати Замовлення Покупцем.


7. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Ануляція Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках: відмова Покупця від оформлення Замовлення; відсутність оплати протягом 3 днів після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу; відсутність оплати протягом 3 днів після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал; при замовленні кур'єрської доставки кур'єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві в зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.


8.  ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ «СЕРТИФІКАТУ»

8.1. Повернення номінальної ціни квитка / Електронного квитка Покупцеві здійснюється лише у разі скасування Заходу і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала заходу/Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення Квитків. З інформацією про порядок, терміни, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента www.anshlag.ua. У разі, якщо повернення коштів Покупцям на скасований  Захід за Квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала заходу і (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала заходу і (або) Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента.

8.2. Повернення Сервісного збору Агентом не здійснюється, так само, як не підлягає поверненню вартість доставки квитків, якщо послуга по доставці була додатково замовлена Покупцем.

8.3. Повернення грошових коштів відповідно до умов цього Договору за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в точках продажу або на Інтернет-сайті Агента і Субагентів, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала заходу / Організатора заходу згідно з пунктом 8.1. цього Договору.

8.4. Повернення грошових коштів за Квитки, куплені зі знижкою (за акційною ціною, за програмою «Бонус Плюс» і т.д.) здійснюється в розмірі фактично перерахованих грошей. Грошовий еквівалент знижок і бонусів не повертається.

8.5. Повернення грошових кошів за Квиток  Покупцеві здійснюється тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка.

Повернення грошових кошів за Електронний квиток здійснюється після ідентифікації Покупця (скрин-шот платіжного документа, що підтверджує оплату квитка та документ, що підтверджує особу платника).
Для повернення грошових коштів Покупець повинен написати заяву, у якій вказати паспортні дані та ІПН, номер картки , з якої була здійснена оплата, а також надати квитанцію про оплату.

8.6. Агент/Організатора не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки / Електронні квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформації.

8.7. Зміна технічного райдера Артиста (Концерта), у тому числі використання піротехніки, стробоскопів, екранів, зміна місця або дати проведення заходу і/або перенесення сцени відносно глядацьких місць майдайчику проведення Концерту не є підставою для повернення квитків.

8.8. У разі перенесення Заходу на іншу дату, з будь-яких причин, за Покупцем залишається право на відвідування Заходу на умовах придбаного Квитка у день та час, на який перенесено Захід. Інформація про дату та час, на які перенесено Захід, оприлюднюється на сайті Агента/Організатора. 

8.9. Якщо Покупець не має змоги відвідати Захід у дату, на яку його було перенесено (перебування за межами міста проведення Заходу, у призначену дату або інших поважних причин), Покупець, має право на обмін придбаного Квитка на «Сертифікат», за яким Покупцю надається право протягом 24 календарних місяців, з дати отримання «Сертифікату» обміняти його на Квиток, на право відвідування будь-якого іншого Заходу, організатором якого виступає ТОВ «КА АНШЛАГ» за вибором Покупця.

8.10. У разі, якщо вартості Квитка, в обмін на який було видано «Сертифікат» не достатньо для придбання Квитка на обраний Покупцем захід, організатором якого виступає ТОВ «КА АНШЛАГ», Покупець здійснює доплату різниці вартості між Квитком на обраний Захід та вартістю, яка зазначена у «Сертифікаті». Обмін «Сертифікату» проводиться у порядку, визначеному даним Договором для  придбання (отримання) Квитка. У разі ж,  якщо вартість Квитка  на обраний Покупцем Захід є меншою ніж вартість Сертифікату – залишок коштів Покупцю поверненню не підлягає.  

8.11. Після закінчення строку його дії Сертифікату, він вважається недійсним та не може бути прийнятим Агентом/Організатором, при цьому грошові кошти за такий Сертифікати поверненню – не підлягають. Обміну/поверненню Сертифікат також не підлягає.


9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою справжню адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та / або Принципала заходу і / або Організатора заходу). У разі ненадання такої інформації (справжньої адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої інформації, Агент/Організатор має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цього Договору про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленого цим пунктом, Покупець у повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Принципалом заходу/Організатором заходу в проході на Захід. Агент, якщо він не є Організатором Заходу, не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, в зв'язку з тим, що Агент не є зобов’язаною стороною за договором про надання послуг, пов'язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід вчиняється за тим квитком, який був пред'явлений першим.


10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Покупець має право:

10.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи та Сервісний збір інших офіційних квиткових операторів і приймати рішення про придбання Квитків у Агента.

10.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на сайті www.anshlag.ua.

10.1.3. Вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті Агента www.anshlag.ua. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

10.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.


10.2. Покупець зобов'язаний:

10.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цього Договору і прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цим Договором.

10.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квитки.

10.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента і його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як сам не переконався в його коректності. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг і продажу Квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цьому Договорі.

10.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.

10.2.5. Купуючи квиток, Покупець надає згоду на відвідування концерту згідно з умовами, встановленими Постановою Кабінету Міністрів та місцевими органами влади на момент проведення Заходу.

10.2.6. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Агенту, Принципалу заходу, Організатору заходу, іншим Покупцям.


10.3. Агент має право:

10.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за умовами, викладеними в цьому Договорі.

10.3.2. При відмові Покупця прийняти (акцептувати) цей Договір на викладених в ньому умовах, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка і наданні Послуг.

10.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець встановлює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

10.3.4. Виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайту Агента www.anshlag.ua, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

10.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

10.3.6. Включати у вартість Замовлення і стягувати з Покупця вартість Сервісного збору. Вартість Доставки Покупцем оплачується окремо.

10.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати Квитка і Послуг перед тим, як зробити продаж і видачу Квитка на руки.

10.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів цього Договору відмовити йому в подальшому наданні Послуг.


10.4. Агент зобов'язаний:

10.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.

10.4.2. Надавати Покупцю інструкції для оформлення / оплати / отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті www.anshlag.ua і надає в Точках продажу.

10.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до послуг, які надаються Агентом.

10.4.4. Не передавати персональні дані третім особам і не використовувати їх з іншою метою.


11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Якщо Організатором Заходу виступає ТОВ «КА АНШЛАГ», товариство зобов’язано: 

11.1.1. Надати Покупцеві видовищну послугу в місці й час зазначену в Квитку.

11.1.2. Повідомити Покупця про всю інформацію, яка є необхідною (обов’язковою) для перебування на Заході.

11.1.3. Зобов’язується доступ Покупця, або інших осіб за придбаними Квитками, до місця проведення Заходу для одержання ним видовищної послуги, за умови дотримання таким Покупцем або іншою особою, що має Квиток, правил перебування /на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Агента/Організатора/Субагунта, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Покупцем, іншою особою, яка має дійсний квиток на відвідування Заходу, контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж.

11.1.4. Повертати кошти Покупцям у разі скасування Заходу, згідно з пунктом 8. цього Договору.


11.2. Агент, якщо він не є організатором Заходу, не несе відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом заходу і Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка / Електронного квитка.

11.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом заходу і Покупцем з метою реалізації Квитка / Електронного квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.

11.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом заходу послуг очікуванням Покупця і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

11.5. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданні ним своїх даних.

11.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем у результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

11.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

11.8. Якщо ТОВ «КА АНШЛАГ», виступає, є Організатором Заходу, товариство несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання видовищної послуги в межах умов даного Договору. Неналежним наданням видовищної послуги є надання такої послуги всупереч умовам, відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої видовищної послуги.

11.9. У разі невідповідності Заходу, видовищної послуги, суб’єктивним враження та/або очікуванням, уявленням Покупця, іншої особи, яка має квиток на відвідування Заходу, які не визначені даним Договором та не відображені у Квитку, Сторони, а саме Агент та/або Організатор, Субагент, відповідальності не несуть.  


12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директори, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі ті, що діють від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг, а також у результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи втрачену вигоду.

12.2. Усі претензії у зв'язку з цим Договором повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

12.3. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили природного чи іншого характеру. 

12.4. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, безлади, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, введення карантинних обмежень (карантину) встановленого Кабінетом Міністрів України, примусове вилучення, захоплення підприємств, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів державної влади та управління про заборону та/або обмеження перебування на території України певних фізичних осіб (виконавців, акторів, працівників культури тощо), незалежно від причин такого рішення, виняткові погодні умови і стихійним лихом, а саме циклон, ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, блискавка, пожежа, пандемії, епідемії тощо.

12.5. Наявність та строк дії Форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України або віднесення обставини непереборної сили до форс-мажорної обставин рішенням органу державної влади та управлення (постанови, наказі, рішення, закони тощо).  

12.6. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо Організатор в зв’язку з настанням Форс-мажорних обставин переніс дату проведення Заходу то в даному випадку грошові кошти сплачені за Квиток Покупцю не повертаються, при цьому всі Квитки залишаються активними та дійсними на новий Захід.

12.7. Сторони погоджують, що не відноситься до обставин непереборної сили, якщо Захід, на який Покупець придбав Квиток, було проведено, а Покупець, не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, запізнення, автомобільні затори, аварії, перекриття доріг/проходів та інші обмеження, які надали право Організатору не допускати Покупця, або іншу особу що має квиток,  в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора.


13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що надійшла Агенту, розглядається ним у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

13.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.